Latgalīšu daslēdzis škola

Vasali!

Lynuojs? Tas ir nopļauts linu lauks. “Lynuoja daslēdzis škola” (Linu lauka tiešsaistes skola) — palīgs latgaliešu valodas apguvē.

Vortāls visiem, kuri grib iemācīties latgaliski un iepazīt Latgales novadu. Gan lejaslatviešiem (baltiešiem) iepazīt otru latviešu valodas daļu, gan pašiem Latgales latviešiem uzzināt vairāk, atklāt ko jaunu.

 

 

Par latgaliešu valodu
Latgaliešu valodas lietojums Latvijā

Karte: Ritvars Eglājs, ritwars.wordpress.com

  • Latgaliešu valodā runā 150–200 tūkstoši cilvēku Latvijā un Krievijā (Sibīrijā un Baškīrijā).
  • Pēc Latvijas Republikas tautskaites datiem, 2011. gadā ikdienā latgaliski runā 8,8% Latvijas iedzīvotāju.
  • Tā pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai. Radniecīgas valodas ir latviešu un lietuviešu. Protot šīs divas valodas, iemācīties latgaliski ir viegli.
  • Latgaliešu valodai piešķirts starptautiskais ISO valodu kods LTG.

 

 

Kādēļ mācīties latgaliešu valodu?

  • Latvietim saprast latgalieti ir gods. Dziedāt latgaliešu “Rūžeņu” kroplīgā izrunā nav skaisti. Ja latgalieši zina latviešu valodu, kāpēc latvieši drīkst nezināt latgaliešu?
  • Latgaliešiem svarīgi iemācīties runāt koptā valodā un lietot latgaliskus vārdus. Valodas izdzīvošanai būtiski ir prast lasīt un rakstīt. Sava ciema izloksne ir vērtība, taču rakstos un publiskā runā ieteicams lietot literāro latgaliešu valodas formu.
  • Viena nācija — divas valodu tradīcijas. Pasaulē tas nav nekas neparasts.
  • Jebkuras svešvalodu zināšanas ir bagātība. Izaicini sevi un jebkurš latgalietis novērtēs Tavus pūliņus ar sajūsmu!